NOMIKEΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του δικηγορικού γραφείου του δικηγόρου παρ' Εφέταις Ευστάθιου Χ. Αλεξόπουλου,που εδρεύει στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα επί της οδού Ι.Σταϊκου 2,(Πλατεία Δημοκρατίας).
Το γραφείο του δικηγόρου Ευστάθιου Αλεξόπουλου με γνώμονα την εμπιστοσύνη και στόχο την πλήρη νομική κάλυψη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εντολέων του παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις με συνέπεια,υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα  σε όλο το φάσμα του αστικού, ποινικού, εμπορικού δικαίου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα εκπροσωπεί σε δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες.

 

Συγκεκριμένα οι τομείς του δικαίου στους οποίους το γραφείο παρέχει τις νομικές υπηρεσίες του είναι:

-Εμπορικό Δίκαιο:(΄Εκδοση διαταγών πληρωμής βάσει δανειακών συμβάσεων και αξιογράφων,όπως επιταγές και συναλλαγματικές. -Αιτήσεις στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο περί υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη(3869/2010)που αφορά τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.)

- Αστικό Δίκαιο:Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει την επίλυση ιδιωτικών διαφορών τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο: -Οικογενειακές-Γαμικές Διαφορές:(Έκδοση συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου κατ' αντιδικία,ιδιωτικά συμφωνητικά επιμέλειας τέκνων και δικαιώματος επικοινωνίας,αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων,αγωγές επιμέλειας τέκνων και διατροφής,υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.)

-Ενοχικό Δίκαιο:(Μισθωτικές διαφορές,αγωγές περί απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων,διαταγές απόδοσης μισθίου,μισθώσεις επαγγελματικές και οικογενειακής στέγης,ιδιωτικά συμφωνητικά αστικής/επαγγελματικής μίσθωσης,καταγγελίες μίσθωσης,αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία.)

-Κληρονομικό Δίκαιο:(Σύνταξη διαθήκης,δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης,ερμηνεία διαθηκών,άδεια αποποίησης από ανήλικο,αποποίηση κληρονομίας.)


- Ποινικό Δίκαιο: (Η Εκπροσώπηση στους εντολείς περιλαμβάνει την νομική στήριξή τους σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών,την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων,την σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων,την εκπροσώπηση στα ακροατήρια,την παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης,την νομική καθοδήγηση φυσικών και νομικών προσώπων στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με σκοπό την αποφυγή τέλεσης παράνομων ενεργειών.)

- Εμπράγματο Δίκαιο: (Νομική υποστήριξη σε όλη την διαδικασία αγοραπωλησιών  ακινήτων,έλεγχος τίτλων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων σε αρμόδια Υποθηκοφυλακεία για εντοπισμό βαρών,σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών για κάθε δικαιοπραξία που αφορά σε ακίνητη περιουσία,αγωγές για την προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων,εγγραφή προσημείωσης και εξάλειψη προσημείωσης ακινήτου,παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικά με την διαδικασία υποβολής Δήλωσης Ακίνητης Περιουσίας,(Ν.2308/1995),στο Εθνικό Κτηματολόγιο.)

- Αυτοκινητιστικά Ατυχήματα: (Το γραφείο έχει χειριστεί αρκετές υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων κατά το παρελθόν,ως νομικός σύμβουλος μεγάλης Ανώνυμης Εταιρείας Γενικών Ασφαλειών και ασχολείται με:Αγωγές αποζημίωσης στα πολιτικά δικαστήρια για την αποκατάσταση της περιουσιακής και ηθικής βλάβης σε περιπτώσεις αδικοπρακτικής ευθύνης,αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιριών,εξωδικαστικοί συμβιβασμοί κ.λ.π.) -Χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε ότι ο νόμος ΓπΝ/1911 για τα αυτοκίνητα έχει καθιερώσει αντικειμενική αστική ευθύνη από διακινδύνευση.Ο προκαλών το ατύχημα ευθύνεται ως κύριος-ιδιοκτήτης,νομέας,κάτοχος και οδηγός του ζημιογόνου οχήματος και αποκλειστικός υπαίτιος του ατυχήματος,κατ'άρθρα 4 και 5 ν.ΓπΝ/1911 και 914 επ.,330 Α.Κ. -Επίσης υπάρχει και ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρίας του ζημιογόνου οχήματος, η οποία ευθύνεται ως αναδειχθείσα την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών σε πρόσωπα και πράγματα,που κατά την κυκλοφορία του τυχόν προξενεί,κατ'άρθρο 10 παρ.1ν.489/1976. -Υπόχρεοι σε αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη ο οδηγός του ζημιωθέντος οχήματος είναι οι παραπάνω και μάλιστα εις ολόκληρον ο καθένας από αυτούς κατ'άρθρο 926 Α.Κ.

- Διοικητικό Δίκαιο:(Προσφυγές ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων,ενστάσεις κατά απορριπτικών αποφάσεων ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π.)
-Επιπλέον αναλαμβάνουμε επικυρώσεις εγγράφων και πτυχίων -Σύνταξη νομικών και λοιπών εγγράφων(μισθωτήρια,συμφωνητικά,εξώδικα,δικόγραφα κ.λ.π.) -Παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως νομικά ζητήματα.
Βασική αρχή αποτελεί η διαρκής επικοινωνία με τον πελάτη και η συνεχής ενημέρωσή του για την πορεία της υπόθεσής του.

Oι αμοιβές είναι προσιτές,κυμαίνονται σε λογικά επίπεδα και καθορίζονται ανάλογα με την φύση, δυσκολία και διάρκεια της υπόθεσης  καθώς και τα έξοδα και τον χρόνο που δαπανήθηκε.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για ραντεβού μέσω του σταθερού και κινητού τηλεφώνου,που αναγράφονται στο δεξιό μέρος της ιστοσελίδας,για την επίλυση οιασδήποτε απορίας σχετικά με το νομικό σας θέμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                   

               * Προβλέπεται έκπτωση 20% για όσους έμαθαν το γραφείο μέσω του διαδικτύου.

ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

LawNet
Νομικά Νέα

Επικοινωνία

Αγρίνιο Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 2,

Τηλ: 26410-57996

Fax: 26410-57996

Κινητό: 6979711731

E-mail: e.alexopoulos@dsagrin.gr

ef.alexopoulos@yahoo.com